Nové číslo časopisu OKNO

OTEVŘÍT KE ČTENÍ NA CELÉ OBRAZOVCE
Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO s datem 5/2020 vyšlo 3. května a bylo rozesláno do farností a k odběratelům. Vytištěné časopisy tedy čekají na farách nebo v kostelích na své čtenáře. Současný nouzový stav nás však vybízí k hledání nových možností, jak se ke čtenářům dostat. Využíváme internetovou publikační platformu Issuu.com a nabízíme čtenářům možnost dubnové vydání časopisu prolistovat přímo doma na obrazovkách počítače.