ADOPCE NA DÁLKU

I letos jsme poslali z farnosti peníze na podporu studia. Obratem nám charita poslala novou fotku a kopii vysvědčení:


Adoptované děti rostou a jsou vděčné za naši podporu. Ludmila Matušová je v září navšívila při svém stujním pobytu v Zambii, předala drobné dárky a pořídiĺa několik fotek.

Musompa Chihiluka dívka ze Zambie, narozena 9.10.2000 má 5 sourozenců a matku, žije v domě s nevlastním otcem. Do školy chodí díky pomoci adopce na dálku, je šikovná, mluví dvěma jazyky a dále se učí anglicky, baví ji matematika, chce být zdravotní sestrou. Přispívá farnost Vlčovice.

Ngoma Swangson adoptovaný chlapec z Ugandy – farnost Lichnov