Bohoslužby ve farnostech

Bohoslužby

Pořad bohoslužeb ve farnostech Lichnov a Vlčovice     
(filiální kaple Bordovice a Mniší)
Od 21. 10. do 28. 10. 2018
www.farnostlichnov.cz
Neděle 21.řijna29. neděle v mezidobí – sbírka na misie – mše svatá pro děti
Lichnov08:00– za naše farní společenství
Vlčovice10:00– za děti z farního společenství Oveček a jejich rodiny
Pondělí 22.října
Bordovice17:00adorace
18:00
Úterý 23.října
Vlčovice18:00mše svatá nebude
Středa 24.října
Čtvrtek 25.října
Mniší18:00za Františka Galiu, manželku a živou rodinu
Pátek 26.října
Lichnov18:00za naše farní společenství
Sobota 27.října
Lichnov07:30za Jana Valtra, živou a + rodinu
Neděle 28.října30. neděle v mezidobí
Lichnov08:00za Aloise Harabiše, rodiče a živou rodinu
Vlčovice10:00za živou a + rodinu Tichavskou, Pitrovou a Rysovou
Ohlášky:„Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.“ (Žl 33)
Společná modlitba za farnost ve 21.00 hodin. Zápis intencí na poslední čtvrtletí.