1. Sv. Přijímání
ve Vlčovicích

Dne 21. června 2020 jsme slavili v naší farnosti Vlčovice 1. svaté Přijímání. Tuto svátost přijali čtyři děti. Slavnost jsme prvotně plánovali na květen, ale…

1. Sv. Přijímání v Lichnově

Dne 14. června 2020 jsme slavili v naší farnosti 1. svaté Přijímání. Tuto svátost přijalo sedm dětí. Slavnost jsme prvotně plánovali na květen, ale pro…

Boží Tělo ve Vlčovicích

Ve čtvrtek 11. června jsme slavili Slavnost Božího Těla a Krve Páně ve farním kostele Všech svatých ve Vlčovicích. Proběhl i průvod s Nejsvětější Svátosti…

Májová pobožnost v Mniší

V sobotu 23. května jsme si uctili naši nebeskou Matku P. Marii na tradičním místě u sochy P. Marie v Mniší májovou pobožností.  

FOTO: Misijní neděle 2019

…“nejlepší služba spoluobčanům je hlásání evangelia, které jim umožňuje žít jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlnosti a poskytuje celkovou pomoc“. (Jan Pavel II.) V…