Postní dobou se společnými úmysly

Postní dobou se společnými úmysly

Biskup Martin zve diecézi ke společné cestě postní dobou. Věřící i farnosti může spojovat modlitba na společný úmysl.

„Já tuto modlitební výzvu přijímám. A co vy? Jdete do toho taky?“ zve ve videu biskup Martin k postní společné iniciativě na YouTube kanálu diecéze. Snímek autor

„Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry. Chci vás v té letošní pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ oslovuje biskup Martin David obyvatele diecéze ve videu. Pro každý den od Popeleční středy do Bílé soboty s výjimkou nedělí je připraven modlitební úmysl. V prvním postním týdnu bude diecéze v modlitbě pamatovat na lidi hledající Krista nebo prosit za dar upřímné modlitby. Myšlenka vždycky souvisí s evangeliem z daného dne, které si účastníci výzvy mají přečíst. Vše doplňuje modlitba na úmysl papeže Františka. Materiály s rozpisem témat jsou ke stažení na diecézním webu www.doo.cz.

Výzva pochází ze Slovenska, konkrétně ze saletinské farnosti v Povážské Bystrici. Správce jejich Facebooku Ľubomír Valient je nadšený grafik a postupně z farního profilu vybudoval stránku s 57 tisíci sledujícími. „Na začátku jsem jednou týdně vyvěsil farní ohlášky. Postupně jsem začal přidávat citáty svatých, modlitby, novény a různé zajímavosti. Dnes publikujeme denně tři příspěvky a už druhým rokem máme tzv. ranní akci. V pět ráno, probudíme‘ uživatele úryvkem z denního evangelia,“ popisuje Valient, který letos postní výzvu rozšířil o českou verzi.

Postní almužna: stát se bližním

Krom modlitby patří k pilířům postní doby také sebezápor a dobročinnost. Jednou z možností, jak naplnit postní dobu skutky milosrdenství, je tedy i projekt Diecézní charity ostravsko-opavské Postní almužna. Papírové kasičky na ušetřené částky z drobných sebezáporů během postních týdnů jsou k dostání ve farnostech. „Zkusme také prostřednictvím Postní almužny proměnit svůj postoj k ostatním lidem a staňme se bližními bratrům a sestrám v těžkostech,“ zve biskup Martin David. Je na farnostech, jakou charitní službu z výtěžku podpoří.