Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí. Během trvání stupně 5 mohou být umístěny  tzv. statické pokladničky v kostelích, farách, úřadech, Charitách, prozatím ale není možné s nimi chodit koledovat. Pokud stupeň PES klesne do čtvrtého, bude možné, aby skupinky koledníků do ulic vyrazily, vše ale bude záležet na místních okolnostech a epidemiologické situaci.

 

https://www.trikralovasbirka.cz/