ADOPCE NA DÁLKU

Farní společenství Lichnov pokračuje v adopci na dálku s novým chlapcem ze Zambie, jmenuje se: Robert Lungu a každoročně budeme přispívat částkou 8 000 kč.

Robert Lungu  – průvodní dopis

 

Zambie a dílo  –  Adopce na dálku – Charita Praha

 

 

 

 

 

 

Ngoma Swangson adoptovaný chlapec z Ugandy – farnost Lichnov  – UKONČIL program.

dopis o ukončení Ngoma           hodnotící Zpráva Ngoma     

 

Aktuální foto k ukončení vzdělávacího programu – únor 2019

 

 

 

I letos jsme poslali z farnosti peníze na podporu studia. Obratem nám charita poslala novou fotku a kopii vysvědčení:


Adoptované děti rostou a jsou vděčné za naši podporu. Ludmila Matušová je v září navšívila při svém stujním pobytu v Zambii, předala drobné dárky a pořídiĺa několik fotek.

Musompa Chihiluka dívka ze Zambie, narozena 9.10.2000 má 5 sourozenců a matku, žije v domě s nevlastním otcem. Do školy chodí díky pomoci adopce na dálku, je šikovná, mluví dvěma jazyky a dále se učí anglicky, baví ji matematika, chce být zdravotní sestrou. Přispívá farnost Vlčovice.

Ngoma Swangson adoptovaný chlapec z Ugandy – farnost Lichnov