NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství:
Lichnov
Pátek 2. a 5. třída vyučování probíhá od 12:35 do 13:20 hodin ve škole
Pátek 6. a 9. třída vyučování probíhá od 13:25 do 14:10 hodin na faře

Mniší
Pondělí 2. až 5. třída výuka probíhá od 13:05 do 13:50 hodin ve škole