MINISTRANTI

Chceš se stát ministrantem? Pozorně si přečti tyto informace…

Ministrantem se můžou stát dívky i chlapci. Jako ministranta tě čeká spoustu dobrodružství, jak s Bohem a Řehořem při mši svaté, tak i na víkendových akcích, pořádané naší diecézí (Minifor, fotbalové turnaje, ministrantské poutě atd.) Na všech těchto akcích tě čeká spoustu nových zážitků, získáš nové informace, ale hlavně poznáš další ministranty z jiných farností.
Více info zde: http://ministranti.doo.cz/

Co by měl správný ministrant vědět:

Slovo „ministrant“ pochází z latiny ze slova  „ministrare“, to znamená sloužit. Ministrant je ten, který slouží Bohu všude tam, kde je, nebo má být Bůh oslavován. Ministrování tedy není jen služba u oltáře (i když tam je naše první a hlavní místo služby), je to také důležitý celoživotní postoj. Umět sloužit i službu přijímat. Když už tedy začneme u oltáře sloužit měli bychom si uvědomovat, že nesloužíme jen když je potřeba (v neděli, na pohřbech,…), ale VŽDY KDYŽ MŮŽEME.

„Mějte na paměti, že ministrantská služba je naše životní poslání.“

Co by měl ministrant dodržovat :

+ Kromě neděle a svátků si udělat  na mši čas i ve všední den.

+ Na mši svatou přicházet vždy včas, minimálně  10 minut před jejím začátkem.

+ Před vstupem do kostela si vypnout mobilní telefon a nechat ho v sakristii.

+ V kostele (a nejen tam) se chovat slušně.

+ Jakmile se vejde do sakristie, pozdravit: „Chvála  Kristu.“ (případně odpovím „Navěky“).

+ Samozřejmě nezapomenout pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku (pokleknout a požehnat se svěcenou vodou).

+ Pomoci kostelníkovi nachytat na mši.

+ Při mši (i přede mší v sakristii) se nebavit, mluvíme pouze když je to nutné.

+ Dávat pozor na průběh mše, je-li něco potřeba, být vždy po ruce.

+ Aktivně se účastnit mše, odpovídat, zpívat a modlit se s ostatními.

+ U oltáře  neběhat ani nepřebíhat ze strany na stranu.

+ Ruce mít sepnuty na hrudi.

+ Na konci mše  pomoci uklidit  liturgické předměty!

+ Před odchodem se  rozloučit: „S Pánem Bohem.“ a nezapomenout na Pána Ježíše ve svatostánku  (pokleknout a opět se požehnat svěcenou vodou).

 

Jestli chceš také sloužit při mši svaté v naší farnosti a mít nové zážitky, otec Grzegorz [Řehoř], tě moc rád uvítá. Stačí zavolat nebo po mši svaté zajít do sakristie. 

Tel: 604 424 809