SCHOLA


Schola zdobí bohoslužby svým hudební doprovodem.
Jejím posláním je chválit Boha způsobem, vlastní králi Davidovi.
Chválu vzdejte Hospodinu,
Jeho milosrdenství je věčné.
žalm 136
***
Máme rádi:
Něco z našich akcí:
Křížová cesta za nenarozené
Naše mítečko na kůru (biřmování 2008)

U jesliček 2007
Naše nadějné solistky