SCHOLA


Schola zdobí bohoslužby svým hudebním doprovodem.
Jejím posláním je chválit Boha způsobem, vlastním králi Davidovi.
Chválu vzdejte Hospodinu,
Jeho milosrdenství je věčné.
žalm 136
***