LICHNOV – FARNOST

Jak udává farní kronika, Lichnov byl založen z rozkazu majitele hradu hukvaldského, Jindřicha hraběte z Schornsteinů fojtem Herrmanem, snad na počátku 14. století.

Původní pečeť obce

V dochovaných dokumentech je zmínka o pořízení zvonu (bez bližšího určení) v roce 1562 za Jiříka fojta, purkmistra Martina a staršího Vávry Sopucha. Obec byla od roku 1584 podřízena duchovní správě ve Frenštátě. V roce 1659 byl zde postaven dřevěný kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi. Významným mezníkem byl pak rok 1785, kdy byl Lichnov vyňat z duchovní správy Frenštátu pod Radhoštěm a ustanoven jako tzv.: samostatná lokálie“.

Písemná zmínka o samostatné lichnovské lokálii

Od té chvíle o lichnovské věřící pečovali tito duchovní správci:

1785 – 1808 P. Matouš Benedikt Tlach, cisterciák z Velehradského kláštera

1809 – 1816 P. Josef Schwarz

1817 – 1828 P. Karel Holluscha

1829 – 1845 P. Alios Proksch (rodák z Opavy, bývalý vojenský plukovní kaplan)

1845 – 1848 P. Antonín Roschtlapil (jako první pochován na lichnovském hřbitově)

11.listopadu 1848 byl Lichnov povýšen na farnost

farní pečeť

Kněží bydleli v tzv. obecní pastoušce. Fara byla postavena v roce 1788 na místě původního včelína, který výměnou za obecní pole poskytl lichnovský fojt Kašpárek. V roce 1846 byla fara rozšířena a upravena a v roce 1928 byly vybudovány v podkroví 2 světnice a pravá strana fary přestavěna dle projektu firmy Parma a Marholt z Frenštátu pod Radhoštěm.

Farní kostel sv. Petra a Pavla, pol. 20. stol.

Další duchovní správci:

1848 – 1865 P. Fratnišek Borowiczka, rodák z Valašského Meziříčí – Krásna

1865 – 1882 P. Vincenc Tesař, rodák ze Smržic u Prostějova, pozdější olomoucký kanovník

1882 – 1914 P. Florián Tomek, předchozí farář v Hošťálkové u Vsetína, zvelebitel obce a průkopník hospodářského pokroku

1914 – 1916 P. Molocha, kaplan z Frenštátu

1916 – 1927 P. Karel Zbořil, rodák z Pustiměře u Vyškova

1927 – 1930 P. Adolf Jedelský, rodák z Rovenska, polní kurát v hodnosti Hejtmana

1930 – 1960 P. Karel Veselý, rodák z Divnic u Valašských Klobouk

1960 – 1962 P. František Válek, rodák ze Lhotky u Uherského Brodu

1962 – 1969 P. ThDr. Václav Špunda, rodák z Chudobína u Olomouce

1969 – 1972 P. Michal Petr, rodák z Bežovce na Slovensku

1972 – 1977 P. Ladislav Jedelský, rodák z Valašského Meziříčí

1977 – 2000 P. Ladilav Filgás, rodák z Lužné u Vsetína

2000 -2010 P. Petr Kuník, rodák z Krnova

2010 – 2019 P. Roman Macura, rodák z Havířova

2019 –  2021 P. Dobromil Zifčak, rodák z Cífera u Trnavy (SR)

2021 – P. Mgr. Grzegorz Tadeusz Oziębłowski (Polsko)

****

Z farnosti Lichnov vzešli dva kněží:


ThLic. Jiří Antonín Pustějovský, salvatorián

Narozen dne 29. 1. 1910 v Lichnově jako syn kostelníka Antonína Pustějovského č. 4 ,ordinován v Římě 18. 7 . 1937, působil ve Valašském Meziříčí v Brně – Husovicích, ve Vranově u Brna a Prostějově. Od roku 1950 perzekuován komunistickým režimem, vězněn 1961 – 1968 ve Valdicích. 8. 7. 1968 se vrací bez státního souhlasu k duchovenské službě do Lichnova, zde umírá 26. 9. 1974, pohřben na zdejším hřbitově.

kněžská primice P. Pustějovského v Lichnově 25. 7. 1937

 


Josef Drozd

Narozen 31. 7. 1918 v Bordovicích jako syn Josefa Drozda č. 71, ordinován
v Olomouci 29. 6. 1948 arcibiskupem Josefem Matochou.

Na Moravě působil v Bánově, Újezdu u Val. Kolobouk. V Čechách pak od r. 1971 v Mrtníku u Kutného Hory a jako děkan v Uhlířských Janovicích, zde zemřel 14.10. 1986.

Josef Drozd s rodiči

Primice v Lichnově 5. 7. 1948