FARNÍ AKCE

Farní akce doplníme.

Každý den ve 20.00 hod., Vás, zvu ke společné modlitbě za naše farnosti a mír na celém světě. Můžete se připojit, tam kde právě budete, modlitbou Otče náš
a Sláva Otci. Přidat můžete i Zdrávas za nová kněžská povolání z našich farností.

V pátek 3. září – návštěva nemocných v Lichnově a okolí.

V úterý 6. září – návštěva nemocných ve Vlčovicích a okolí.

V pátek 3. září – bude opět společenství Oveček. Srdečně jsou zvány
i nové děti.  Začínají v 18:00 na faře.

V sobotu 10. září – poutní zájezd do Čenstochové, informace
k odjezdu příští víkend.

Pouť v Bordovicích bude v neděli 11. září.

V neděli 18. září – bude v obou farnostech probíhat mše svatá za úrodu.