FARNÍ AKCE

Farní akce doplníme.

Neděle 24. října 2021 – MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ JARMARK