Modlitby 150 žalmů.

Na podzim letošního roku se bude konat v naší diecézi jáhenské svěcení. Za tyto budoucí jáhny se budeme modlit 150…

POUŤ ŘEMESLNÍKŮ

Pouť ke svatému Josefu dělníku v Mniším. Za foto děkujeme Jakubovi Davidovi. Další foto na: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6153c7ac-f486-4da1-9368-f55ffb4b9099  

Loading Image