VLČOVICE- FARNOST

Obec Vlčovice je rozložena v údolí na levém břehu řeky Lubiny mezi kopci Tichavskou Hůrkou a Horečkou. Coby kamenem dohodil, tyčí se majestátní Hukvaldy, hrad, který nebyl nikdy nikým dobyt a ke kterému přišel obléhajícím jej v té době husitům varovný dopis sv. Johanky z Arcu, aby upustili od svého kacířského počínání, jinak se s nimi sama vypořádá.

Z druhé strany jsou pak města Štramberk se svou pověstnou Trúbou a četnými starými dřevěnicemi, Příbor – jedno z nejstarších měst v našem regionu vůbec, nebo Frenštát pod Radhoštěm se svými skokanskými můstky, který jakoby sám byl odrazovým můstkem do blízkých Beskyd.

Vlčovice nepatří k nejmladším obcím, svědčí o tom první písemná zmínka o nich z roku 1437, vznik se však datuje na konec 13. století. Stáří obce dosvědčuje hrazený pozdně gotický kostelík. Pověst o jeho založení zní takto: „Hrabě jakýsi – rytíř – jel vzhůru dědinou (řečištěm) – tenkráte mostů nebylo – až na horní konec, kde je nyní most; proudem vody byl stržen i s povozem a unášen až k zátočině naproti návrší kostelnímu; nalézaje se v nebezpečí života, učinil slib, bude-li zachráněn, že postaví naproti tomu místu kapli (kostelík) Všech svatých; byl zachráněn a slibu svému dostál.“ Avšak, kdy se dle legendy tato událost stala, se přesně neví. Rytíř prosil o záchranu a jeho volání bylo vyslyšeno, taktéž on svůj slib dodržel a kaple byla poté roku 1597 vysvěcena biskupem Stanislavem Pavlovským.

Farnost Vlčovice, patřící do novojičínského děkanátu, původně spadala pod duchovní správu Frenštátu pod Radhoštěm, od roku 1810 pak byla předána Lichnovu. V roce 1880 byla u kostela postavena fara a o devět let později ji obydlel první farář P. František Kvapil. Od roku 1893 se stala samostatnou farností. Poslední kněz spravující farnost přímo z Vlčovic byl P. Vojtěch Treutler, který odešel na důchod z farnosti roku 1961. Od té doby je farnost duchovně spravována opět z Lichnova.

Z farnosti Vlčovice pochází prozatím jediný kněz P. František Gajdušek. Narodil se 15. 12. 1903 ve Vlčovicích. Kněžské svěcení přijal 5. 7. 1928. Svou primiční mši svatou sloužil ve vlčovickém kostele 8. července roku 1928, kazatelem byl bývalý vlčovický farář P. Tomáš Kopecký. V poválečných letech působil v Ostravě jako středoškolský profesor náboženství. Zemřel 17. 11. 1983 v Nové Lublici, kde působil 20 let a je pochován na zdejším hřbitově.

 

Kněží působící ve farnosti:

František Kvapil 28. září 1889 – 1911, rodák z Ponikve

Václav Rutta 1912 – 1915, rodák z Místku

Karel Segeťa, administrátor 1915 -1916, rodák ze Starojické Lhoty

Tomáš Kopecký 1916 – 1924, rodák z Určic

Antonín Mochola 1924 – 1925, rodák z Blatnice

Jan Černý 1925 – 1933, rodák ze Zdětína

Martin Horký 1933 – 1937, rodák z Veselí na Moravě

Vojtěch Treutler 1937 – 1961, rodák z Brušperku

Ze života farnosti

Slavení dožinek ve vlčovické farnosti

Mariánská družina s P. Martinem Horkým

Pohřeb P. Jana Černého

Nebylo jak za starých časů?

Loučení s P. Petrem Michalem