VLČOVICE – KOSTEL


Dle dochovaných zpráv byl kostel roku 10.8.1597 vysvěcen biskupem Stanislavem Pavlovským, po předešlých úpravách. Byla dostavěná věž, boční kaple, klenba kněžiště a nová okna. Stavba je zděná, jednolodní s polygonálním řešením presbytáře a opěráky. V roce 1780 byla upravena na kostele věž s cibulovou makovicí a lucernou. Ve věži jsou umístěny dva zvony jeden z roku 1562 a druhý z roku 1736. Loď je zaklenutá křížovými hřebínkovými klenbami, presbytář gotickou křížovou klenbou z roku 1613 a sakristie renesanční klenbou (původně předsíň či boční kaple kostela).

Když se jednalo o zařízení samostatné fary ve Vlčovicích, byla provedena – na podnět horlivého faráře P. Vincence Tesaře a dle návrhu inženýra J. Kybasta – v letech 1878 až 1880 důkladná rekonstrukce kostela: boční schody pod věží na chór byly zazděny, taktéž i 2 boční otvory ve věži, hlavní brána v průčelí věže prolomena, sakristie na straně severní zrušena a ze síně na straně jižní nová vytvořena, křtitelnice ze slezského mramoru zakoupena, byl přestavěn chór, zhotoveny nové lavice a pozitiv nahrazen varhanami z dílny Karla a Jana Neussera.

Okna, která byla původně gotická – byla při opravách v roce 1850 zrušena a nahrazena nevkusným obloukem jiného slohu. Okna byla v roce 1880 obnovena v gotickém stylu s lomeným obloukem, v presbytáři a lodi s lomeným obloukem s kružbou, tvořenými trojlístky. Okna jsou vyplněna vitrážemi s vyobrazeními Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje a Stromu života. Vitráže pochází z dílny Mayer (Müller) z Mnichova. V současné době se nachází v kostele ještě vitráž s vyobrazením sv. Josefa, která je pravděpodobně pozdějšího data a z jiné dílny. Větší část mobiliáře byla odstraněna a vyměněna za novogotický.

Takto se dochoval interiér kostela až do současné doby, jen výmalba kostela byla v 80. letech minulého století odstraněna a nahrazena žlutobílou. V 60. letech minulého století byla opravena fasáda kostela pod vedením zkušeného stavitele P. Petra Michala.

V roce 2011 proběhla oprava varhan a restaurování vitráží v presbytáři. Kostel se v březnu roku 2012 dočkal i nového prvku v podobě moderních vitráží podle návrhu malíře Jana Jemelky a zpracování od Petra Kolínského z Bakova nad Jizerou. Vitráže byly vsazeny do pěti oken s klenutým obloukem na jižní straně kostela.