KŘÍŽE SOCHY A BOŽÍ MUKA

Kříž Na Zabřežkách ve Vlčovicích
Ke cti a chvále Boží nechali postavit tento kříž v roce 1890 manželé
František a Rozálie Kahánkovi z Vlčovic.

Kříž před vstupem do kostela ve Vlčovicích
Kříž byl postaven roku 1890 Janem Prašivkou z Vlčovic.

Kříž vedle hasičské zbrojnice ve Vlčovicích
Kříž postaven v roce 1858.

Panna Marie na Holotě ve Vlčovicích
Sloup se sochou Panny Marie nechal postavit roku 1859 Martin Babinec
s manželkou Annou z Vlčovic.

Socha sv. Josefa v průčeli fary

Boží muka na Darením
Postavena roku 1645 na poděkování za odvrácení moru na konci třicetileté války.

Ermisův kříž z roku 1777
Kříž byl postaven v roce 1777 tehdejším majitelem Ermisem.

Kříž na Horních drahách
Kříž byl postaven v roce 1872.

Kříž na hřbitově
Kříž byl postaven jako památka na epidemii cholery, které padlo za oběť v srpnu
až říjnu roku 1866 více než 50 obyvatel obce.

Kříž nad Drahami
Kříž byl postaven v roce 1868 pravděpodoběně tehdejším fojtem Kubártem.

Kříž Pod Lipkami

Kříž u fotbalového hřiště

Kříž u kostela
Kříž postaven místním fojtem ( Františkem Kašpárkem) č.p. 1 v roce 1846.

Památník obětem válek na hřbitově
Na podnět P. Karla Veselého byl v roce 1937 postaven a vysvěcen Pomník padlým
na hřbitově. Autorem je sochař Vladimír Brázdil z Místku.

Socha Panny Marie na Okluku z roku 1771
Sloup se sochou Panny Marie na Okluku není přesně datován, avšak v roce
1771 je vyznačen na katastrální mapě.

Socha Panny Marie na Žáčkově poli
V roce 1871 nechal sedlák Hrnčíř z č. p. 2 postavit sloup se sochou Panny Marie
u cesty vedoucí do Štramberka. Oprava sochy v červenci 2013

Socha sv. Izidora
Sochu svatého Izidora nechali postavit roku 1888 manželé Josef a Rozálie Kubártovi.

Kříž na hřbitově v Mniším
Kříž postaven pravděpodobně při zavedení hřbitova v Mniším a vysvěcen
spolu s hřbitovem a kaplí 22. 11. 1891

Kříž na Velové na hranici Mniší a Větřkovic
Kříž nechal postavit roku 1859 Izidor Jalůvka a jeho manželka Veronika z Mnišího.

Kříž u kaple v Mniším
Kříž byl postaven v roce 1890 od dobrodinců.

Panna Marie Na břehu nad dědinou v Mniším
Sochu Panny Marie na sloupu nechal zhotovit a postavit Ivan Jalůvka z Mnišího
v roce 1854.

Panna Marie na zastáve v Mniší
Sochu Panny Marie na sloupu nechal postavit roku 1872 v blízkosti fojství Jan Pustějovský. Rustikální plastika lidového kameníka je umístěná na toskánský sloupek s barokně profilovaným podstavcem staršího data (polovina 18. století).

U Evžena Jalůvky na dvoře
Kaple stojí na pozemku Evžena Jalůvky v Mniším. Vystavěl si jí sám se svými syny k poctě sv. Josefa Dělníka. Vysvěcena byla 1. května roku 2011. Dřevořezbu vyrobil řezbář Milan Oboda z Mnišího.

Kříž Františka a Roziny Gajduškových
Kříž byl postaven nákladem Františka a Rozyny Gajduškových v roe 1877

U kaple
Kříž byl postaven v roce 1894 p. Kašpárkem z Bordovic a téhož roku vysvěcen
P. Floriánem Tomkem