Celosvětová síť modliteb s papežem – Apoštolát modlitby 2023

Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče,
kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté stále zpřítomňuje oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení a radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů: úmysl papeže, národní úmysl. Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! Svatá Terezie od Dítěte Ježíš, oroduj za nás!