Poděkování za úrodu.

V neděli 19. září se při mši svaté v naších farnostech děkovalo za úrodu. Foto z farnosti Vlčovice nafotila A. Čechová

Udělování svátosti Biřmování

V neděli 13. června přijalo dvanáct mladých lidí svátost Biřmování. Svátost Biřmování udělil z pověření o. biskupa, biskupský vikář P. Mgr. Vít Zatloukal. Foto: Lucie…

1. Sv. Přijímání v Lichnově

Dne 30. května přijalo 5 dětí naší farnosti v kostele sv. Petra a Pavla 1. Sv. Přijímání. Foto: p. Sztuchlíková Přinášíme videozáznam z této vzácné…