Modlitby 150 žalmů.

Na podzim letošního roku se bude konat v naší diecézi jáhenské svěcení. Za tyto budoucí jáhny se budeme modlit 150 žalmů až do svěcení. Začínáme ve středu 29. května.