Modlitby 150 žalmů.

Na podzim letošního roku se bude konat v naší diecézi jáhenské svěcení. Za tyto budoucí jáhny se budeme modlit 150 žalmů až do svěcení. Začínáme…

POUŤ ŘEMESLNÍKŮ

Pouť ke svatému Josefu dělníku v Mniším. Za foto děkujeme Jakubovi Davidovi. Další foto na: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6153c7ac-f486-4da1-9368-f55ffb4b9099  

Prvni svaté přijímání Lichnov

V neděli 11. června proběhlo 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v Lichnově. Foto na odkazu. Fotografie jsou na webu clovekavira.cz https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/48488876-7f35-44e0-a323-f489849345db a https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/daab1146-5314-45b0-a889-29fb6a17acff