Květná neděle

2. 4. 2023: Květná neděle – Lichnov, mše svatá s kázáním pro děti Ve farnosti Lichnov v dnes v kostele sv. Petra a Pavla, proběhla…