BOŽÍ TĚLO

V neděli 19. června se konala v obou našich farnostech slavnost Těla a krve Páně.

Foto A. Čechová a M. Žižlavská