Udělování svátosti Biřmování

V neděli 13. června přijalo dvanáct mladých lidí svátost Biřmování. Svátost Biřmování udělil z pověření o. biskupa, biskupský vikář P. Mgr. Vít Zatloukal. Foto: Lucie…

Svátek svatého Josefa Dělníka.

Na pozemku pana Jalůvky v Mniším, jsme se sešli 1. května 2021 k oslavě svátku svatého Josefa Dělníka. Záznam můžete shlédnout zde.   Foto: Anna…

Farní tábor
pro děti 2021

V termínu 24. 7. až 31. 7. 2021 máme v plánu uspořádat farní letní tábor pro děti, které absolvovali 1. třídu až do ročníku 2010. …

Adventní a postní
aktivita

I v postním období 2021 jsme se zapojili do postních aktivit dobrých skutků a vědomostí z liturgických čtení. Zde vám přinášíme výběr z dílen  našich…

Sv. Mikuláš v našich farnostech

V den svátku sv. Mikuláše (6. prosince) navštívil naše farnosti Lichnov a Vlčovice Sv. Mikuláš v doprovodu sympatických andělů. Děti i dospělí byli z návštěvy…

Farní pouť
na Radhošť

První sobotu v měsíci září (5. září), která tradičně paří oslavě Neposkvrněného Srdce Panny Marie, jsme prožili poutí na Radhošť, kde je kostel zasvěcený sv.…