Udělování svátosti Biřmování

V neděli 13. června přijalo dvanáct mladých lidí svátost Biřmování. Svátost Biřmování udělil z pověření o. biskupa, biskupský vikář P. Mgr. Vít Zatloukal.

Foto: Lucie Monsportová.

Video: