Poděkování za úrodu v Lichnově 2020

V neděli 27. září jsme při mši svaté děkovali za úrodu, kterou nám Pán Bůh letos požehnal. Mše svatá se nesla ve slavnostním duchu, přičemž tuto atmosféru doplnili i zpěvy dětského společenství „ovečky“.