Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu

Ostrava  – Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v dopise, který bude předčítán v neděli 29. května v kostelích diecéze. Text listu zveřejňujeme v plném znění. Pro dvojjazyčné farnosti je k dispozici polský překlad dopisu. 

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5402-dopis-biskupa-k-dieceznimu-mzdovemu-a-solidarnimu-fondu.html