FOTO: Misijní neděle 2019

…“nejlepší služba spoluobčanům je hlásání evangelia, které jim umožňuje žít jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlnosti a poskytuje celkovou pomoc“. (Jan Pavel II.)

V naší farnosti jsme 20. října uskutečnili misijní neděli aby jsme se nad tímto důležitým úkolem Církvi zamysleli. Program obohatili děti ze společenství Ovečky.