Udělování svátosti Biřmování

V neděli 13. června přijalo dvanáct mladých lidí svátost Biřmování. Svátost Biřmování udělil z pověření o. biskupa, biskupský vikář P. Mgr. Vít Zatloukal. Foto: Lucie…

1. Sv. Přijímání v Lichnově

Dne 30. května přijalo 5 dětí naší farnosti v kostele sv. Petra a Pavla 1. Sv. Přijímání. Foto: p. Sztuchlíková Přinášíme videozáznam z této vzácné…

Adventní a postní
aktivita

I v postním období 2021 jsme se zapojili do postních aktivit dobrých skutků a vědomostí z liturgických čtení. Zde vám přinášíme výběr z dílen  našich…

Sv. Mikuláš v našich farnostech

V den svátku sv. Mikuláše (6. prosince) navštívil naše farnosti Lichnov a Vlčovice Sv. Mikuláš v doprovodu sympatických andělů. Děti i dospělí byli z návštěvy…

Farní pouť
na Radhošť

První sobotu v měsíci září (5. září), která tradičně paří oslavě Neposkvrněného Srdce Panny Marie, jsme prožili poutí na Radhošť, kde je kostel zasvěcený sv.…