Ohlédnutí za Diecézní poutí ve Frýdku

Frýdek  – V sobotní odpoledne 1. 10. frýdeckou baziliku a její okolí rozezněly hlasy dětí, modlitby a slova přednášek. Konala se Diecézní pouť za rodinu a nová duchovní povolání.

Atmosféru setkání lze pocítit ze snímků přiložené fotogalerie. Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit zúčastnit, přikládáme část promluvy biskupa Martina Davida ze závěrečné slavnostní mše svaté:

Víra je Boží dar, který nás uschopňuje k tomu, abychom Bohu naslouchali a odpovídali. A právě v tom naslouchání a odpovídání – v tom dialogu s Bohem – může naše víra růst. I my můžeme a máme prosit: Pane, dej nám více víry. A Bůh nás jistě nenechá bez pomoci – tak jako apoštoly. I jejich víra rostla. Zároveň s touto prosbou se musíme ptát, jestli tomu růstu víry sami nebráníme. Jestli využíváme ten dar Bohu naslouchat a odpovídat. Někdy bohužel v tomto spíše podobáme lidem se sluchátky na uších a tmavými brýlemi na očích. Nevidím, neslyším…

Příkladem víry, která Bohu naslouchá, důvěřuje a odpovídá, je Terezie z Lisieux. Má dětskou důvěru v Boha, ale dospělou víru. My to máme občas naopak – máme dospělou (ne)důvěru a dětskou víru.

Mám radost, že je tady dnes osm mužů, které jejich cesta víry přivedla k odpovědi na pozvání k jáhenské službě.

Milí bratři. I vás má provázet ta prosba Ježíšových učedníků: Pane, dej nám více víry. Dej nám více víry, abychom ti mohli lépe sloužit. Skutečně sloužit, ne sloužit podle svých představ, ale podle tvé vůle. Žádostí o přijetí mezi kandidáty svěcení potvrzujete své rozhodnutí jít s ještě větší horlivostí cestou víry – to znamená naslouchat Pánu a odpovídat mu. „Víra roste tehdy, je-li prožívána jako zkušenost přijaté lásky a předávána dál jako zakoušená milost a radost.“ (Benedikt XVI. Porta fidei).

Více se o Diecézní pouti dočtete také v diecézní příloze  Katolického týdeníku  č. 41.

Fotogalerie: Nela Franková a Viktorie Šupolová /  Člověk a Víra

Celá fotogalerie z doprovodného programu  zde  a ze mše svaté  zde .