Ostravsko-opavská diecéze má nového sídelního biskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora Mons. Martina Davida

Ostrava – Biskup Martin David zve celou ostravsko-opavskou diecézi ke společnému slavení mše svaté spojené s jeho uvedením do úřadu diecézního biskupa. Uskuteční se v poslední srpnový den a už o den dříve ji předznamená modlitební večer.

r polach

Foto: Roman Polách / Člověk a Víra

Papež František jmenoval Mons. Martina Davida ostravsko-opavským biskupem v úterý 4. července. Nový diecézní biskup se ale úřadu ujímá až při slavnostní liturgii v místní katedrále. Ta se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna v ostravské katedrále Božského Spasitele při mši svaté, která začne v 16.00. Biskupa Martina do úřadu uvede apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo za účasti dalších biskupů i kněží a věřících diecéze. „Srdečně vás zvu, udělejte si čas a připojte se spolu se mnou k modlitbě za naší diecézi,“ vzkazuje biskup Martin. Událost vychází přesně 27 let ode dne, kdy se úřadu diecézního biskupa ujal Mons. František Václav Lobkowicz.

Den před samotnou slavností zve biskup Martin také k Modlitebnímu večeru za diecézi, který se bude konat ve středu 30. srpna v ostravském kostele sv. Václava od 19.00.

Ostrava – Mons. Martin David se stane v pořadí druhým sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Za nástupce Mons. Františka Václava Lobkowicze ho vybral papež František. Zprávu do Ostravy přivezl apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo.

vladimir liska clovek a vira

Foto: Roman Polách / Člověk a Víra

Dlouho očekávané oznámení přišlo v úterý 4. července po polední modlitbě v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, které se zúčastnil také velvyslanec Vatikánu Mons. Okolo. Právě apoštolský nuncius se totiž o proces výběru biskupa stará a zasílá do Vatikánu potřebné podklady pro výběr. „Rád bych poděkoval především Svatému otci Františkovi za důvěru, se kterou mi svěřuje úkol být pastýřem ostravsko-opavské diecéze. Přijímám toto poslání s vědomím všech svých limitů a nedokonalostí,“ prohlásil bezprostředně po jmenování biskup Martin David. Vzápětí položil květiny ke hrobu svého předchůdce – biskupa Františka Václava Lobkowicze a zhodnotil situaci v diecézi: „Ušli jsme kus cesty, možná jsme v posledních letech zvolnili a chvilku stáli na místě. Teď je potřeba jít dále. Proto vás chci k té další společné cestě pozvat. Chci jít spolu s vámi a doufám, že chcete jít spolu se mnou. Spoléhám na vás – kněze a jáhny ve farnostech, na vás – své kolegyně a kolegy spolupracovníky v úřadu biskupství, na všechny v našich Charitách i školách, na stovky dobrovolníků, kteří slouží ve farnostech jako kostelníci, varhaníci, zpěváci, ministranti, koordinátoři synodálních skupinek… Spoléhám na vás všechny, kteří žijí z víry, že chcete putovat dále a společně radostně svědčit o Kristu, který jde spolu s námi,“ uvedl nově jmenovaný biskup s prosbou, aby se za něj lidé modlili ještě víc než dosud.

Ostravsko-opavská diecéze vznikla v roce 1996 a zahrnuje území Moravskoslezského kraje a okresu Jeseník. Papež Jan Pavel II. diecézi svěřil biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi. Ten zůstal sídelním biskupem až do své smrti v únoru 2022. Už od června 2020 ale kvůli svým zdravotním problémům vedení biskupství předal svému pomocnému biskupovi Mons. Martinu Davidovi. Ten se tehdy stal apoštolským administrátorem diecéze. Po smrti biskupa Františka Václava se rozběhl proces výběru, ve kterém se papežský nuncius dotazuje různých kněží i laiků, koho by do biskupské služby navrhli. Nasbírané informace pak vyslanec předává do Vatikánu. Všechny farnosti v diecézi pak tento proces doprovázely modlitbami. Po šestnácti měsících od smrti biskupa Františka Václava Lobkowicze přišla zpráva, že papež František dává důvěru dosavadnímu apoštolskému administrátorovi Mons. Martinu Davidovi, aby diecézi vedl v dalších letech.

Fotogalerie od Romana Polácha:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/1873b84f-95fe-49d8-8144-22a768ee3165

nz67101

Stručný životopis biskupa Martina Davida

Martin David se narodil 15. 8. 1970 v Čeladné (okr. Frýdek–Místek) a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice. V letech 1989–1990 absolvoval základní vojenskou službu a po ní až do roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře.

Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl od roku 1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích. 24. června 2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení.

Jako farní vikář poté působil ve farnosti u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Stěbořice a excurrendo administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 do roku 2007 byl také pověřen službou kaplana pro mládež v děkanátu Opava.

V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Od roku 2009 je členem Liturgické komise ostravsko-opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi v Liturgické komisi České biskupské konference. Dne 12. 1. 2012 udělil papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho Svatosti.

V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida pomocným biskupem ostravsko-opavským a titulárním biskupem Thucca v Numidii.

Mons. Martin David přijal biskupské svěcení v neděli 28. 5. 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Světitelem byl sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. V roce 2020 se stal apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze.