Poděkování za úrodu.

V neděli 19. září se při mši svaté v naších farnostech děkovalo za úrodu.
Foto z farnosti Vlčovice nafotila A. Čechová