Společenství Ovečky

Každý pátek se na faře setkávají děti ve společenství z názvem Ovečky. Zde si hrají, zpívají, modlíme, čtou z bible a probírají nedělení evangelia atd. Ale hlavně jsou spolu. Přivítáme mezi sebou i nové děti.