1. Sv. Přijímání v Lichnově

Dne 14. června 2020 jsme slavili v naší farnosti 1. svaté Přijímání. Tuto svátost přijalo sedm dětí. Slavnost jsme prvotně plánovali na květen, ale pro přísnější opatření v souvislosti s covid19 jsme byli nuceni slavnost přeložit na červen a vyšlo nám to akorát na neděli Božího Těla a Krve Páně. Při této příležitosti jsme uskutečnili i liturgický průvod s Nejsvětější Svátosti k vnějšímu oltáři ve farní zahradě.

Fotogalerie:

FOTO: p. Petra Sztuchlíková

VIDEO: