Restaurování hl. oltáře v Lichnově po 2. etapě

Drazí farníci !

V úterý 24. listopadu jsem měl tu čest navštívit p. Ing. art. Jana Bittnera v jeho dílně a nahlédnout v jakém stavu je náš hlavní oltář z kostela v Lichnově. Práce, podle slov p. Bitttnera úspěšně pokračují. Přináším pár záběrů k nahlédnutí. Předpokládané ukončení restaurátorských prací má být někdy kolem roku 2022.