VIDEO: Poutní mše sv. v Mniší

V neděli 19. července jsme slavili v Mniší poutní mši sv. ke cti sv. Maří Magdalény patronky obce i kostela. Za slavnostního celebranta byl pozván…

1. Sv. Přijímání
ve Vlčovicích

Dne 21. června 2020 jsme slavili v naší farnosti Vlčovice 1. svaté Přijímání. Tuto svátost přijali čtyři děti. Slavnost jsme prvotně plánovali na květen, ale…

1. Sv. Přijímání v Lichnově

Dne 14. června 2020 jsme slavili v naší farnosti 1. svaté Přijímání. Tuto svátost přijalo sedm dětí. Slavnost jsme prvotně plánovali na květen, ale pro…

Boží Tělo ve Vlčovicích

Ve čtvrtek 11. června jsme slavili Slavnost Božího Těla a Krve Páně ve farním kostele Všech svatých ve Vlčovicích. Proběhl i průvod s Nejsvětější Svátosti…

Májová pobožnost v Mniší

V sobotu 23. května jsme si uctili naši nebeskou Matku P. Marii na tradičním místě u sochy P. Marie v Mniší májovou pobožností.  

Online přenosy z farního kostela

Vysíláme podle ohlášek v sekci BOHOSLUŽBY : pátek v 17:00, v sobotu v 7:30 v neděli v 10:10 hod. Linky na vysílání: https://www.youtube.com/channel/UCalHhkOBu0Jaemg1fGxE5Wg/live https://www.youtube.com/watch?v=YXByhOuCgo4&ab_channel=mojevysilani https://www.twitch.tv/zizlavysila…

Žehnání domovů ve Vlčovicích a Mniší

Při příležitosti svátků Tři Králů jsme vyrazili do ulic Lichnova, Bordovic, Vlčovic a Mniší, abychom požehnali domovy našich farníků. Navštívili jsme 35 přihlášených domovů a…

FOTO: Misijní neděle 2019

…“nejlepší služba spoluobčanům je hlásání evangelia, které jim umožňuje žít jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlnosti a poskytuje celkovou pomoc“. (Jan Pavel II.) V…